گودبرداری و احداث سازه نگهبان

شرکت خاک و سنگ با استفاده از تجربیات در بخش حفاری ، تزریق و عملیات نگهداری سازه های زیرزمینی اقدام به انجام عملیات گودبرداری و احداث سازه نگهبان به روش های گوناگون از جمله دیوار برلینی و نیلینگ و شمع کوبی نموده است0 این شرکت در حال حاضر در دو پروژه بزرگ در سطح تهران مشغول به فعالیت می باشد0 بزرگترین پروژه در دست اجرا پروژه یاس باغ آسمان می باشد که احجام در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

– حجم خاکبرداری        900 هزار مترمکعب

– سطح دیواره

– عمق گودبرداری          46 متر

– میزان حفاری

– مبلغ قرارداد                 19 میلیارد تومان